Prodej losů

Prodej losů

V romantické vánoční atmosféře budou v rámci předvánoční zábavy, bohaté na zážitky, denně
otevírány okenice na radnici.
Od pondělí do pátku v 17,00 hod.
Od soboty do neděle v 15,30 hod.
o Štědrém večeru v 11 hod.

Cena za los: 2 € (limitovaný náklad - celkem 8.000 kusů)

Místa prodeje losů od 11.11.2016:
•Turistické informační centrum v Míšni, Markt3
•Spořitelna Míšeň (filiálky na náměstí Dr. Eberle a v ulici Neugasse)
•VGM na autobusovém nádraží (VGM am Busbahnhof)
•SZ-Servicepunkt, Fleischergasse 10
•Saské noviny (Labské centrum, 2.patro, Ulice Niederauerstrasse)
•Stánek s losy na míšeňském náměstí od 11.11.2016

Prosím, vhoďte zakoupené losy do poštovní schránky modrých dveří gotické radnice (nezapomeňte
adresu). Dveře se nacházejí vedle hlavního vchodu do radnice. Dále můžete vaše losy vhodit do
poštovní schránky na stánku s losy - u redakce Saských novin, ulice Niederauer Str. 43, nebo SZServicepunkt,
ulice Fleischergasse 10.

Zákon loterie nám dovoluje realizaci naší adventní loterie, pod podmínkou, že z výtěžku bude
věnováno minimálně 33,3 % veřejně prospěšným sdružením. V tomto roce jsou upřednostňovány
tyto spolky: Schmales Haus e.V., "Museum für unterwegs!" e. V. und die Stiftung Lichtblick.

Pořadatel loterie:

Gewerbeverein Meißen e. V.

Partneři míšeňského vánočního trhu.
Děkujeme sponzorům a čestným pomocníkům, kteří pomáhali při organizaci a průběhu míšenského
vánočního trhu.

Partner der Meißner Weihnacht

Partnery Meissner Vánoc

Партнер Мейснера Рождество

Wir danken allen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern, die bei der Organisation und Durchführung der Meißner Weihnacht mitgeholfen haben.

Мы сердечно благодарим всех наших спонсоров и замечательных помощников, которые приняли участие в организации и проведении ежегодной городской рождественской ярмарки в Майсене!