Vánoční trh

V sobotu před saskými církevními svátky "Buss und Bettag" se vydává těžké nákladní auto na svoji
cestu do Míšně. Na autě je naložený míšeňský vánoční stromek.
Okolo deváté hodiny se tento transport lopotí skrz úzké uličky města směrem na náměstí. Po
dopravení je vánoční stromek postaven doprostřed míšeňského trhu a zde je vsazen do předem
připraveného stojanu. Po ozdobení desítkami metrů světelných řetězů se stromek celý rozzáří ve
svátečním přepychu.
Dále následuje vlastní výstavba vánočního trhu. K tomuto účelu je připraveno 30 dřevěných domků,
které jsou převezeny z jejich letního sídla a rozestavěny na vyvýšeném náměstí.
Kdo navštíví o víkendu se svými dětmi míšeňský vánoční trh, potká zajisté také muže s dlouhým bílým
plnovousem a plným pytlem dárků.

Potom následuje vlastní výstavba vánočního trhu. „Ve svém letním sídle“ je připraveno přes 30 dřevěných domků, které jsou v tomto čase transportovány do Míšně a vystavěny na vyvýšenině hlavního míšeňského náměstí. 

Když o víkendu navštíví děti míšeňský vánoční trh, mohou zde určitě potkat muže s plnovousem, který nese pytel plný různých dárečků.

Partner der Meißner Weihnacht

Partnery Meissner Vánoc

Партнер Мейснера Рождество

Wir danken allen Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern, die bei der Organisation und Durchführung der Meißner Weihnacht mitgeholfen haben.

Мы сердечно благодарим всех наших спонсоров и замечательных помощников, которые приняли участие в организации и проведении ежегодной городской рождественской ярмарки в Майсене!